if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

11-02-2022

Bài viết liên quan

  Liên hệ ngay 098 1997698
Facebook Chat