0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

11-02-2022

Bài viết liên quan

  Liên hệ ngay 098 1997698
Facebook Chat